Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Digital Oulu, Torikatu 26, 90100 Oulu.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Räisänen, Torikatu 26, 90100 Oulu. Puh: +358 44 541 1971

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen ja henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön ja tämän edustaman yrityksen nimi
  • Yrityksen osoite- ja laskutustiedot
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterissä olevat ja siihen tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta verkkosivujen rekisteröitymislomakkeen kautta, sekä osapuolien välillä vaihdetuista sähköposteista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista tapahtuman tiedottamiseen liittyen siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle.

11. Henkilöiden yritystieto

Tapahtumaan ilmoittautuneen henkilön ilmoittaman yrityksen tietoja (logo / liikemerkki) voidaan käyttää Digital Oulu -tapahtumien ennakko- ja jälkimarkkinoinnissa.